baner3

Wieloletnie doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie wraz z innowacjami w zakresie kontroli oraz innowacji technicznych gwarantują wysoką jakość wyrobów oraz ich dużą wytrzymałość eksploatacyjną. Jakość ta jest gwarantowana poprzez zastosowanie najlepszych surowców, kontrolę jakości na każdym etapie produkcyjnym. Potwierdzeniem tego jest produkcja zgodna z normami ISO.

Dla utrzymania ciągłej satysfakcji klientów przedsiębiorstwo przyjmuje następujące cele jakościowe:

 • oferowane i sprzedawane są tylko te wyroby, które spełniają wymagania klientów i mają zastosowanie zgodne z przepisami;
 • konkurencyjna pozycja przedsiębiorstwa w zakresie produkcji metalowo-gumowych i gumowych realizowana jest poprzez:
 • wysoki poziom jakości wyrobów;
 • wiarygodność;
 • terminowość.

Nasze cele jakościowe osiągamy przez:

 • wdrażanie, stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością dorównujące wymaganiom normy ISO
 • identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami oraz ich powiązaniami, a także systematyczną ocenę ich skuteczności,
 • nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami;
 • systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji personelu;
 • komunikowanie i uświadamianie polityki i celów jakościowych na wszystkich szczeblach organizacji;
 • planowanie środków i działań tak, aby zapobiegać jakimkolwiek niedoskonałościom w przedsiębiorstwie.